Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Anygraaf (Helsingfors)

Sliperivägen 10

00380 HELSINGFORS

Finland

Telefonnummer:

+358 424 2217 1

Faxnummer:

+358 2 2389 701

e-post: förnamn.efternamn (at) anygraaf.fi

helsinki@anygraaf.fi

Anygraaf Ab

Kungsgatan 62

753 18 Uppsala

Sverige

Telefonnummer:

+46 08 626 37 65

Faxnummer:

+46 08 626 37 65

e-post: förnamn.efternamn (at) anygraaf.se

anygraaf@anygraaf.se

Anygraaf Deutschland GmbH

Kappeläcker 10,

74182 Obersulm

Tyskland

Telefone: +49-7130-5893242

Fax: +49 (0) 7130/5893243

E-Mail: info@anygraaf.de

Intergraph Corporation

3738 SW 30th Avenue

Ft. Lauderdale, Florida 33312

USA

Cell: 954-465-4070

Office: 954-438-9160

Fax: 954-438-9163

Anygraaf (Åbo)

Tureborgsgatan 6

20100 Åbo

Finland

Telefonnummer:

+358 424 2217 1

Faxnummer:

+358 2 2389 701

turku@anygraaf.fi

Anygraaf USA, Inc

10451 Mill Run Circle

Suite 400

Owings Mills, MD 21117

USA

Telefonen: (240) 379-6620

sales@anygraaf.com

www.anygraaf.com

Penthion Media Technologies

Van der Feltzpark 2

9401 Assen

Holland

Telefone: 0592-305090

Fax: 0592-305091

E-Mail: info@penthion.nl

Röser MEDIA GmbH & Co. KG

Fritz-Erler-Str. 25

76133 Karlsruhe

Tyskland

Telefone: (07 21) 37 19 - 0

E-Mail: info@roeser-media.de

Datapro sp. z o.o.

Datapro sp. z o.o.

ul. Ciszewskiego 15

02-777 Warszawa

tel.: +48 22 208 93 27

fax: +48 22 208 93 31

email: office@datapro.pl