Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Neo Books by Anygraaf för planering och uppföljning av publikationer

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tagit i bruk Anygraafs program Neo Books för att effektivera planeringen och hanteringen av sina publikationer. THL blev pilotanvändare av Neo Books när systemet installerades i september 2009. THL deltar fortfarande intensivt i vidareutvecklingen av programmet.

Läs mera

Anygraafs Neo blivande journalisters verktyg i Jyväskylä

Institutionen för kommunikationsvetenskap vid Jyväskylän yliopisto (universitetet i Jyväskylä) använder Anygraafs publiceringsverktyg Neo i utbildningen av journalister.

Läs mera