Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

hide introshow intro

Kuriiri bytte till Anygraafs Neo och CProfit och byggde ut sitt AProfit

Tidningen Kuriiri i Ranua har bytt till Anygraafs redaktionssystem Neo och utvidgat användningen av annonssystemet AProfit. Samtidigt har tidningen tagit i bruk prenumerantsystemet CProfit. Alla system används i Anygraafs servicecentral.

Läs mera

Etelä-Suomen Media tog i bruk Neo – Koncernens annonssystem fusionerat

Etelä-Suomen Media (ESM) tog i november i bruk Anygraafs Neo i alla sina dags- och stadstidningar. ESM ger ut 21 dags- och stadstidningar samt 4 branschtidningar ja 17 kundtidningar.

Läs mera

Tehy-tidningen görs med Anygraafs Neo-system

Social- och hälsobranschens fackliga tidning Tehy-lehti använder från början av 2016 Anygraafs redaktionssystem Neo. Systemet drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors. Tehy-lehti har tidigare använt Anygraafs Doris-redaktionssystem.

Läs mera

Kirkkonummen Sanomat valde Anygraafis Neo- och AProfit-system

Kirkkonummen Sanomat i Kyrkslätt görs från årsskiftet 2015/16 med Anygraafs redaktionssystem Neo. Tidningen har tidigare använt Anygraafs Doris-system. Annonsproduktionen görs i Anygraafs annonssystem AProfit. Systemen drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors.

Läs mera

Hervannan Sanomat valde Anygraafs redaktions- och annonssystem Neo och AProfit

Hervannan Sanomat görs i framtiden med Anygraafs redaktionssystem Neo. För annonsproduktionen valde tidningen Anygraafs annonssystem AProfit. De nya systemen tas i bruk i början av 2016 och drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors.

Läs mera

TS-Yhtymä valde Anygraafs nästa generations Neo-system

TS-Yhtymäs val av Anygraafs Neo-system är en fortsättning på ett långvarigt samarbete.

Läs mera

Tidningen Ykköset! valde Anygraafs AProfit-annonssystem

Tidningen Ykköset! som utges av Tuurin Lehti Oy har valt Anygraafs AProfit-annonssystem. Tidningen Ykköset! utkommer en gång i veckan med en upplaga på ca 280 000 exemplar. Tidningen delas ut i Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Satakunda.

Läs mera

Anygraafs sommar

Anygraaf betjänar sina kunder normalt även under sommaren.

Läs mera

SLP Kustannus Oy valde Neos redaktionssystem och utökar användningen av AProfit-annonssystemet

SLP Kustannus Oy:s regiontidning Kainuun Sanomat, stadstidningar Koti-Kajaani och Koti-Lappi samt lokaltidningar Sotkamo-lehti, Kuhmolainen och Ylä-Kainuu börjar använda Anygraafs Neo-redaktionssystem. Samtidigt utökas användningen av Anygraafs AProfit-annonssystem till att omfatta alla företagets tidningar. Systemen körs som tjänst i Anygraafs servicecenter.

Läs mera

Anygraafs system sköter distributionen i Uleåborg- och Kuusamo-områdena

Kaleva Oy och Anygraaf Oy har kommit överens om leverans av CDProfit-distributionens administrativa system till distributionsföretaget Oulun Jakelutoimisto. Systemet skall användas också av Koillisjakelu Oy i Kuusamo. Systemet installeras fysiskt i Anygraafs servicecentral.

Läs mera

Ny återförsäljare för Anygraaf

Anygraaf utvidgar sin verksamhet till indiska marknaden med en ny återförsäljare.

Läs mera