Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Anygraaf Deutschland

Anygraaf Deutschland provides software solutions and consulting services for newspaper and magazine publishers.

Penthion Media Technologies

Penthion Technologies provides software solutions and consulting services for newspaper and magazine publishers.

Intergraph Corporation

Intergraph Corporation is a full service graphic arts supplier specializing in press and pre-press technology, including CtP systems, editorial and production software, film imaging, digital proofing and related supplies catering to the Caribbean market.

UltraGraph Corporation

UltraGraph Technologies is a full service graphic arts supplier specializing in press and pre-press technology, including CtP systems, editorial and production software, film imaging, digital proofing and related supplies catering to markets in Mexico, South America and Central America.

DataPro

DataPro is our Partner in Poland. Together with Anygraaf Deutschland it takes care of the publishing market in Poland and Eastern Europe. Besides Anygraaf’s publishing system DataPro also offers consulting services for newspaper and magazine publishers.

Faktor och Anygraaf i samarbete

Neo

Lingsoft Oy

Lingsoft Oy is Europe's Leading language processing products and services provider.