Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Mika Aalto

Systemutvecklare
0424 2217 700
Annons- och försäljningssystem, SQL
Anygraaf Finland

Svante Ahlroth

Systemspecialist
0424 2217 350
Applicering av redaktionssystemet, utbildning
Anygraaf Finland

Tuija Blom

Systemutvecklare
0424 2217 740
Utvecklingen av programvaror för säljstöd
Anygraaf Finland

Thomas Fyrberg

Produktspecialist
+46 8 626 37 66
Projektledare/ Produktansvarig för redaktionella system
Anygraaf Sverige

Mika Hakala

Systemspecialist
0424 2217 625
Installation av program- och hårdvara, kundsupport
Anygraaf Finland

Jussi Heikkinen

Gränssnittsutvecklare
0424 2217 560
Utveckling av användargränssnitt
Anygraaf Finland

Andy Hunn

President
+1 240 379 6620
Marketing, administration,business executivce
Anygraaf USA

Ville Hurme

Media Assistant
Audiovisual communication, development of www interfaces
Anygraaf Finland

Hannu Inberg

Verkställande direktör
0424 2217 400
Projekt, produkthantering
Anygraaf Finland

Päivi Järvi

Administration
0424 2217 450
Administration
Anygraaf Finland

Juha Katajamäki

Systemutvecklare
0424 2217 670
Redaktionssystemet, bildbehandling
Anygraaf Finland

Sami Kauranen

Chef
+358 424 2217 480
Internationalla relationer
Anygraaf Finland

Kimmo Keronen

Systems Analyst
Software development
Anygraaf Finland

Ari Kinnunen

Systemutvecklare
0424 2217 500
Doris32, trådlösa systemlösningar
Anygraaf Finland

Mika Klemetsö

Systemutvecklare
0424 2217 770
Utveckling av programvaror
Anygraaf Finland

Teemu Kontinen

Systemutvecklare
0424 2217 780
Utveckling av programvaror
Anygraaf Finland

Kimmo Kontio

Systemutvecklare
+358 424 2217 775
Utveckling av programvaror för säljstöd
Anygraaf Finland

Sanna Kovasiipi

Marknadsföringschef
0424 2217 440
Kundkontakter
Anygraaf Finland

Teemu Kuusisto

Systems Analyst
+358 50 3835405
Software development
Anygraaf Finland

Johan Lillsunde

Projektchef
0424 2217 650
Projektchef, installation av program- och hårdvara
Anygraaf Finland

Thomas Lindqvist

Systemspecialist
0424 2217 330
Kundsupport och training
Anygraaf Finland

Juha Martikainen

Systemutvecklare
0424 2217 660
Utveckling av programvaror
Anygraaf Finland

Sami Mononen

Systemspecialist
0424 2217 640
Kundsupport och training
Anygraaf Finland

Juha Mäki

Systemutvecklare
0424 2217 760
Utvecklingen av programvaror för säljstöd
Anygraaf Finland

Matti Natunen

Sales Manager
0500 202 278
Kundkontakter
Anygraaf Finland

Axel Nummi

Media Assistant
Audiovisual communication, development of www interfaces, testing
Anygraaf Finland Finland

Tapio Nuutila

Systemspecialist
0424 2217 750
Applicering av annonssystemet, utbildning
Anygraaf Finland

Jari Paju

Systemspecialist
0424 2217 710
Installation av program- och hårdvara, kundsupport
Anygraaf Finland

Walter Prechsl

CEO
+49-7130-5893242
Anygraaf Deutschland

Rolf Rajapaksha

Consultant
+49-7130-5893242
Anygraaf Deutschland

Bill Ryker

Sales Director
+1 240 238 4140
Anygraaf USA

Pirjo Sadeoja

Systemspecialist
0424 2217 470
Utbildning, kundapplikationer, kundsupport
Anygraaf Finland

Mikko Salonen

Systemspecialist
0424 2217 790
Installation av program- och hårdvara, kundsupport
Anygraaf Finland

Hannele Tahvola

Administration
0424 2217 277
Administration, fakturering
Anygraaf Finland

Anssi Taskinen

Systems Analyst
Software development
Anygraaf Finland

Harri Taskinen

Harri Taskinen
0424 2217 420
Neo Books
Anygraaf Finland

Tuomo Telkkä

Systemarkitekt
+358 400 446 973
Produktplanering, internationella projekt
Anygraaf Finland

Hanna Torri

Utvecklingschef
0424 2217 730
Utvecklingsprojekt
Anygraaf Finland

Jyri Vanninen

Projectchef
+358 500 422 342
Neo- och Profit-projekt
Anygraaf Finland

Janos Varga

Systemutvecklare
0424 2217 630
Utveckling av programvaror
Anygraaf Finland

Grim Wickholm

Systemutvecklare
0424 2217 300
SQL, textverktyget, bildbehandling
Anygraaf Finland

Johannes Ylipiha

Systems Analyst
Software development
Anygraaf Finland

Jussi Ylitalo

Systemspecialist
0424 2217 610
Kundsupport och training
Anygraaf Finland

Oscar Yngwe

Verkställande direktör
+46 761 63 42 33
VD, marknadsansvarig
Anygraaf Sverige

Magnus Åkerblad

Produktspecialist
+46 768 348 787
Projektledare/ Produktansvarig
Anygraaf Sverige