Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Neo Publishing Solution by Anygraaf

Neo Publishing Solution är Anygraafs nya system för planering och hantering av innehåll i medier. Neo öppnar en flygledarvy till det redaktionella arbetet och erbjuder utomordentliga verktyg för såväl planering som förverkligande.

Läs mera

CProfit – spridning och distribution

Systemet CProfit är utvecklat för underhåll av prenumerationskunder och prenumererade produkter liksom behov i försäljning, marknadsföring, fakturering och reskontra

Läs mera

Neo Books by Anygraaf

Neo Books är Anygraafs system för planering och hantering av innehåll och är särskilt planerat för bokförläggare.

Läs mera

AProfit – annonssystem

Annonssystemet AProfit är planerat för total styrning av annonsaffärsverksamheten. Det ger möjligheter till effektiv hantering av annonskundrelationer (CRM) och producerar mångsidiga rapporter som stöd för annonsaffärsverksamheten.

Läs mera

Doris

I Doris kan dokument av olika slag - som t ex videor, bilder, sidor och texter - hanteras och omedelbart sökas i databasen. Systemet utnyttjar standard-applikationer, som t ex QuarkXPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, Word, Excel.

Läs mera

ePlanner för enkel webbpublicering

ePlanner är ett system för att planera, förverkliga och hantera tidningens elektroniska innehåll och tjänster. ePlanner är ett verktyg för intelligent publicering av nättidningen. ePlanner har allt: en mångfald av automatiska inmatningsmöjligheter, artikellistor med olika definitioner och administration av temasidor.

Läs mera