Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Anygraafs sommar

Anygraaf betjänar sina kunder normalt även under sommaren.

Supporten för redaktionssystemet

Supporten för redaktionssystemet tjänstgör vardagar kl 8.00-16.00. Kontakt i första hand med e-post.

support@anygraaf.fi

0424 2217 555

Supporten för Profit-produkter

Supporten för Profit-produkter tjänstgör vardagar kl 8.30-16.30. Kontakt i första hand med e-post.

profit@anygraaf.fi

0424 2217 777

Sommartips: kom ihåg säkerhetskopieringen!

Även under sommaren är det viktigt att ombesörja säkerhetskopiering av systemen. Vid eventuella fellägen är det då lättare att återställa dem i fungerande skick.

Anygraafs personal tillönskar alla

EN VACKER OCH VILSAM SOMMAR!


Mejla länk