Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Anygraafs system sköter distributionen i Uleåborg- och Kuusamo-områdena

Kaleva Oy och Anygraaf Oy har kommit överens om leverans av CDProfit-distributionens administrativa system till distributionsföretaget Oulun Jakelutoimisto. Systemet skall användas också av Koillisjakelu Oy i Kuusamo. Systemet installeras fysiskt i Anygraafs servicecentral.

Anygraafs CDProfit är ett modernt system som utöver samdistribution av tidningar hanterar allt slags distribution, oberoende av upplage- och andra bredvidsystem. Också oadresserad reklamdistribution och adresserade tilläggsprodukter kan hanteras i samma system. CDProfit genererar nödvändig data direkt till fakturering och löneadministration, liksom automatisk kvalitetsövervakning.

”Den pågående omvälvningen på distributionsfältet i Finland ser vi i Kaleva och Oulun Jakelutoimisto som en möjlighet att utvidga vår egen distributionsverksamhet och göra den mångsidigare. Nu är det rätt tid att utveckla affärsverksamheten. Anygraafs CDProfit-distributionshanteringssystem uppfyller Kalevas och OJT:s behov för en överskådlig framtid. Systemleverantörens referenser är goda, systemet har testats och utvecklingsarbetet är på minst sagt tillräcklig nivå. Till Anygraafs fördel i valet av system bör också räknas företagets marknadsledande ställning i Finland och långa erfarenhet av branschen”, berättar branschdirektör Juha Portaankorva vid Kaleva.

”Omvälvningen på distributionsfältet och möjligheterna till annan distribution än bara av tidningar är bestämmande trend idag. Kalevas beslut att börja använda vår CDProfit-lösning förbättrar ytterligare våra möjligheter att verka i nära samarbete med ledande operatörer i branschen. Vår målsättning är att vara utvecklingspartner för våra kunder också när det gäller kommande utmaningar i distributionen. När antalet användare blir större och kunnandet bland våra användare ökar hjälper det också oss att tackla nuvarande och kommande utmaningar”, konstaterar Anygraafs verkställande direktör Hannu Inberg.

CDProfit-systemet består av administration av utdelare och utdelningsdistrikt, separat postlåderegister, elektronisk utdelningsbok och styrsystem för adresserade produkter. Dessutom kan CDProfit anslutas till elektroniska kartmallar som gör administreringen och optimeringen av utdelningsrutter effektivare.

Väsentligt i systemet är att produkter som skall distribueras styrs till postlåderegister för direkt distribution utan att behöva gå via upplagesystem. I praktiken betyder detta att alla produkter som skall distribueras dagligen styrs till postlåderegistret. Adresserade produkter styrs till utdelarnas utdelningsdistrikt färdigt sorterade i utdelningsordning i den elektroniska utdelningsboken som fungerar i mobila enheter.

Systemet genererar också fakturerings- och kvalitetsövervakningsdata samt data för löneadministrationen.

Som bas för löneberäkningen används en standardtidmodell som per utdelningsföretag kan modifieras för olika behov.

Oulun Jakelutoimisto

Oulun Jakelutoimisto Oy erbjuder snabba och tillförlitliga distributionstjänster. Med hjälp av dem får såväl företag som andra kunder sitt direktreklammaterial pålitligt och precist fördelat i Uleåborgs stad och närkommuner. Oulun Jakelutoimisto Oy ansvarar för Kalevas morgondistribution i Uleåborg, Kempele, Ijo, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos, Utajärvvi, Vaala och Brahestad. I området finns ca 120.000 postmottagningshushåll och ca 16.000 företag.

Koillisjakelu

Koillisjakelu Oy ansvarar för tidningarnas morgondistribution i Kuusamos tätområden. Den operativa verksamheten handhas av Koillissanomat Oy. I distributionsföretaget ingår också Joutsen Media. Området har ca 5.760 postmottagningshushåll och ca 400 företag.

Närmare upplysningar

Juha Portaankorva, branschdirektör, Kaleva Oy, juha.portaankorva@kaleva.fi

Matti Natunen, försäljningschef, Anygraaf Oy, matti.natunen@anygraaf.


Mejla länk