Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

ePlanner för enkel webbpublicering

ePlanner är ett system för att planera, förverkliga och hantera tidningens elektroniska innehåll och tjänster. ePlanner är ett verktyg för intelligent publicering av nättidningen. ePlanner har allt: en mångfald av automatiska inmatningsmöjligheter, artikellistor med olika definitioner och administration av temasidor.

Uppdatering av webbsidor sker enkelt, eftersom ePlanner samlar artiklar och hanterar olika listor. I ePlanner finns också säljfunktioner, som t ex prenumeration av nättidningen eller tidningspaket.

I ePlanner kan planeringen av sidans struktur (antal sidor, länkar mellan sidor, ramstruktur) ändras dynamiskt. Placering av innehåll i definierad struktur sker bekvämt: artiklar, bilder och videor fås från redaktionssystemet med drag & drop. Alla element har status som visar när det har publicerats och hur ofta det har lästs.

Statistiken är automatisk. Antal sidladdningar sparas i databasen, vilket också möjliggör analyser över längre tidsperioder. Publiceringen sker i två faser: förhandsvisning och överföring till produktionssida. I ePlanner finns två visningsalternativ: schematisk bild av sidans innehåll och förhandsvisning i webbläsaren. Länkning fungerar till såväl gamla artiklar som mellan dagens artiklar och till externa adresser.

ePlanner grundar sig på användning av XHTML/XML och XSL/CSS. Allt material konverteras till XHTML/XML och utseendet definieras i XSL/CSS-stilar. På detta sätt är innehåll och utseende helt separata samtidigt som även externa verktyg kan användas för designen.

Automatiska funktioner

ePlanners funktioner har automatiserats så långt som möjligt. Tidinställd publicering gör det möjligt att ge önskat material, datum eller sidor klockslag och datum för automatisk överföring till produktionssidan. Det betyder att t ex veckoslutets material kan färdigställas i förväg. Artiklar som uppfyller givna kriterier kan publiceras automatiskt från redaktionssystemet. Radering av material och ändring av prioritet kan automatiseras på basen av tid eller antal sidladdningar.

eSales

Programmet eSales som integrerats i ePlanner érbjuder verktyg för bl a registrering och betalning.


Mejla länk