Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Hervannan Sanomat valde Anygraafs redaktions- och annonssystem Neo och AProfit

Hervannan Sanomat görs i framtiden med Anygraafs redaktionssystem Neo. För annonsproduktionen valde tidningen Anygraafs annonssystem AProfit. De nya systemen tas i bruk i början av 2016 och drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors.

Hervannan Sanomat utkommer onsdagar och sprids till ca 22 000 hushåll i Hervanta, Kaukajärvi, Vuores, Lukonmäki, Hallila och Messukylä i närheten av Tammerfors.

Hervannan Sanomat utges av HerMedia Oy som är ett tidningsförlag som ägs av personalen och fortsätter verksamheten vid tidningen som tidigare ägdes av Alma Media.

"Vi valde Anygraaf eftersom vi önskade en pålitlig samarbetspartner som också i fortsättningen satsar på utvecklingsarbete", säger chefredaktör Kaisa Muhonen.

www.hervannansanomat.fi

Närmare upplysningar

Hervannan Sanomat, chefredaktör Kaisa Muhonen, kaisa.muhonen[at]hervannansanomat.fi

Anygraaf Oy, marknadsföringschef Sanna Kovasiipi, sanna.kovasiipi[at]anygraaf.fi, tel. +358 40 717 5603


Mejla länk