Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Kirkkonummen Sanomat valde Anygraafis Neo- och AProfit-system

Kirkkonummen Sanomat i Kyrkslätt görs från årsskiftet 2015/16 med Anygraafs redaktionssystem Neo. Tidningen har tidigare använt Anygraafs Doris-system. Annonsproduktionen görs i Anygraafs annonssystem AProfit. Systemen drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors.

Kirkkonummen Sanomat förnyade sina nätsidor för ett år sedan och de kommer nu att uppdateras med Anygraafs NeoDirect-system direkt från redaktionssystemet.

Tidningen skall också använda Anygraafs prenumerantsystem CProfit för adresserad distribution utanför det egentliga spridningsområdet.

Kirkkonummen Sanomats upplaga är 28 000 och tidningen sprids torsdagar och söndagar till varje hushåll i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

”Neo är redan vårt tredje redaktionssystem från Anygraaf och dess företrädare Monigraaf. Anygraaf har varit en pålitlig leverantör och systemen har fungerat bra. Också supporten fungerar fint. När systemen nu drivs i Anygraafs servicecenter frigör vi våra egna resurser till det viktigaste, alltså tidningsproduktionen”, säger Kirkkonummen Sanomats chefredaktör och verkställande direktör Jussi Salo.

www.kirkkonummensanomat.fi

Närmare upplysningar

Kirkkonummen Sanomat Oy, chefredaktör/verkställande direktör Jussi Salo, jussi.salo[at]kirkkonummensanomat.fi

Anygraaf Oy, marknadsföringschef Sanna Kovasiipi, sanna.kovasiipi[at]anygraaf.fi


Mejla länk