Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Kuriiri bytte till Anygraafs Neo och CProfit och byggde ut sitt AProfit

Tidningen Kuriiri i Ranua har bytt till Anygraafs redaktionssystem Neo och utvidgat användningen av annonssystemet AProfit. Samtidigt har tidningen tagit i bruk prenumerantsystemet CProfit. Alla system används i Anygraafs servicecentral.

Tidningen Kuriiri ges ut av företaget Kuriirilainen Oy en gång i veckan. Tidningen distribueras till alla hushåll i Ranua och Posio. En fjärdedel av upplagan på 6 300 exemplar distribueras på prenumerationsbasis utanför det egentliga spridningsområdet.

Kuriirilainen Oy grundades hösten 2015 och ägs helt av personalen. Kuriiri ägdes tidigare av AlmaMedia.

”Det var naturligt att gå över till Anygraafs system. Vi hade redan tidigare använt annonssystemet AProfit och det var lätt att ta i bruk prenumerantsystemet CProfit eftersom programmen så mycket påminner om varandra. För redaktionen betydde övergången till Neo att förflyttas till en ny generation i innehållsproduktionen. Att använda systemet på servicebasis är förmånligt eftersom tidningen inte har eget ITC-kunnande - vi tar själva ansvar för arbetsstationer och nätanslutning, medan Anygraaf sköter resten i sin servicecentral”, säger Kuriirilainen Oy:s verkställande direktör Jari Ranua.

www.kuriirilehti.fi

Närmarre upplysningar

Kuriirilainen Oy, verkställande direktör Jari Ranua, jari.ranua[at]kuriirilehti.fi

Anygraaf Oy, försäljningschef Matti Natunen, matti.natunen[at]anygraaf.fi


Mejla länk