Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Ny återförsäljare för Anygraaf

Anygraaf utvidgar sin verksamhet till indiska marknaden med en ny återförsäljare.

Cadgraf Digitals. kommer att ansvara för kundrelationer, installationer och kundsupport på mediamarknaden i Indien.

Cadcraf Digitals har sitt huvudkontor i Chennai i Indien. Företaget är leverantör inom printmedia. Verksamheten omfattar system för tidningsförläggning, arbetsflöde, färghantering och tryck samt utbildning, konvertering från print- till digital publicering och hantering av indiska typsnitt. De senaste 25 åren har Cadgraf arbetat med många indiska förlag, som The Hindu, Anandabazar Patrika, Daily Thanthi, Eenadu, VasanPublications och Malayala Manoramam.

Cadgraf erbjuder ett komplett utbud av Anygraafs publiceringslösningar: annonssystemet AProfit, flerkanalspubliceringssystemet Neo för tryck-, webb- och mobil produktion samt upplage- och distributionssystemet CProfit.

"Vi har arbetat med tidnings- och tidskriftsförläggare i Indien i över 25 år. Våra kunder har sökt lösningar som skulle ge möjlighet till verklig flerkanalspublicering - ett användargränssnitt för att planera och övervaka strömmen av redaktionellt innehåll till tidningar, webbsajter, mobila enheter och sociala medier", säger Cadgraf Digitals verkställande direktör A Elangovan.

"Vi kunde konstatera att Anygraafs Neo-system är en mångsidig lösning som ger möjligheter att planera sidor och editioner, innehåller integrerade arkiv och utmatningar och automatisk ombrytning av redaktionellt och annonsmaterial. Våra kunder har blivit förtjusta i Neos koncept för att 'skriva en gång, publicera i flera kanaler' - också på de språk som används i Indien. Anygraaf har det mest täckande utbudet av produkter som vi har uppskattat vara lämpliga för den indiska marknaden, särskilt hanteringen av reklam och småannonser, upplaga och distribution samt möjligheterna att fullt ut skräddarsy webb-CMS och mobil applikation."

"Det är mycket inspirerande att få erbjuda lösningar för den indiska marknaden", säger Anygraafs verkställande direktör Hannu Inberg. "Vi tror att tidningarna har en väldig växtpotential i Indien och förväntar oss att kunna bistå mediaföretag att möta utmaningar när det gäller flerkanalspublicering."

"Anygraaf strävar till att vara en 'partner för strategiska medialösningar' för kunderna. För att uppnå detta mål vill vi verka med samma filosofi som lokala partners", säger Inberg. "I Cadgraf ser vi en partner som delar denna filosofi med oss genom att erbjuda sina kunder branschkännedom och breda lösningar. Detta är början till en lång relation."

 

 

 

 

 


Mejla länk