Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

SLP Kustannus Oy valde Neos redaktionssystem och utökar användningen av AProfit-annonssystemet

SLP Kustannus Oy:s regiontidning Kainuun Sanomat, stadstidningar Koti-Kajaani och Koti-Lappi samt lokaltidningar Sotkamo-lehti, Kuhmolainen och Ylä-Kainuu börjar använda Anygraafs Neo-redaktionssystem. Samtidigt utökas användningen av Anygraafs AProfit-annonssystem till att omfatta alla företagets tidningar. Systemen körs som tjänst i Anygraafs servicecenter.

Den totala omsättningen för SLP Kustannus Oy:s tidningar var år 2014 ca 11,5 miljoner euro. Tidningarna sysselsätter sammanlagt 57 personer.

Det nygrundade SLP Kustannus Oy är dotterföretag i Suomalainen Lehtipaino Oy. Suomalainen Lehtipaino Oy har i Kajana specialiserat sig på att trycka dagstidningar. Företaget och dess ägare har sedan tidigare små stads- och lokaltidningar i norra Finland.

”Vi valde Anygraafs Neo-redaktionssystem för att vi har erfarenhet av företagets föregående redaktionssystem Doris och för att vi litar på att Neos är minst lika tillförlitligt och lätt att använda som Doris var. Dessutom använder vi redan vid några tidningar Anygraafs AProfit, så utvidningen av annonssystemet är naturligt. I fortsättningen drar vi nytta av harmonin mellan systemen utan att behövs särskild integrering mellan dem. Att systemen dessutom körs som tjänst i Anygraafs servicecenter underlättar våra IT-lösningar och underhållsresurser betydligt”, säger SLP Kustannus Oy:s verkställande direktör Tenna Talvi-Pietarila.

Närmare upplysningar

Tenna Talvi-Pietarila, verkställande direktör, SLP Kustannus Oy

Matti Natunen, försäljningschef, Anygraaf Oy


Mejla länk