Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Tehy-tidningen görs med Anygraafs Neo-system

Social- och hälsobranschens fackliga tidning Tehy-lehti använder från början av 2016 Anygraafs redaktionssystem Neo. Systemet drivs i Anygraafs servicecenter i Helsingfors. Tehy-lehti har tidigare använt Anygraafs Doris-redaktionssystem.

”Tehy-lehtis flerkanalsproduktion sker i framtiden med Neo, som gör det lätt att publicera innehåll i olika kanaler,” säger chefredaktör Päivi Jokimäki.

Tehy-lehti utges av social- och hälsobranschens fackförbund Tehy. Tidningen riktar sig till anställda i hälsobranschen och utkommer en gång i månaden. Den sprids till 137 000 medlemmar och når sammanlagt 179 000 läsare.

http://www.tehy.fi/tehy-lehti/

Närmare upplysningar

Tehy-lehti, chefredaktör Päivi Jokimäki, paivi.jokimaki[at]tehy.fi

Anygraaf Oy, marknadsföringschef Sanna Kovasiipi, sanna.kovasiipi[at]anygraaf.fi


Mejla länk