Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Tidningen Ykköset! valde Anygraafs AProfit-annonssystem

Tidningen Ykköset! som utges av Tuurin Lehti Oy har valt Anygraafs AProfit-annonssystem. Tidningen Ykköset! utkommer en gång i veckan med en upplaga på ca 280 000 exemplar. Tidningen delas ut i Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Satakunda.

”Vi valde Anygraafs AProfit helt enkelt därför att vi ville ha det bästa systemet som finns på marknaden. Också Anygraafs kundreferenser talar för AProfit. Vi ville dessutom ha ett system vars underhålls-, uppgraderings- och utvecklingstjänster fungerar smidigt och pålitligt”, säger verkställande direktör Kari Karvonen.

http://www.ykkoset.fi/

Närmare upplysningar

Tuurin Lehti Oy, verkställande direktör Kari Karvonen, kari.karvonen(at)ykkoset.fi

Anygraaf Oy, marknadsföringschef Sanna Kovasiipi, sanna.kovasiipi(at)anygraaf.fi


Mejla länk