Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

TS-Yhtymä valde Anygraafs nästa generations Neo-system

TS-Yhtymäs val av Anygraafs Neo-system är en fortsättning på ett långvarigt samarbete.

TS-Yhtymä är en mediakoncern i Egentliga Finland som i huvudsak bedriver förlagsverksamhet och erbjuder kommunikations- och trycktjänster. I TS-Yhtymäs brand ingår bland annat Turun Sanomat och Salon Seudun Sanomat. TS-Yhtymä betjänar sydvästra Finland med stor täckning också via lokaltidningar och -radiostationer samt stadstidningar.

Också TS-Yhtymäs tre tidigare system har varit utvecklade av Anygraafs personal.

"Fördelarna i Neo är ett bekant och klart koncept. Investeringen tjänar såväl print- som nätpubliceringen. Redaktionssystemet är redaktionens viktigaste verktyg. I det egentliga skrivarbetet medför det nya systemet inga större förändringar. De största fördelarna kan ses i flerkanalsmöjligheterna och arbetets planering." - Veijo Hyvönen i Turun Sanomat 26.6.

"TS-Yhtymäs beslut är betydelsefullt och fungerar som riktningsgivare för hur branschen bör reagera på nya utmaningar." - Hannu Inberg / Anygraaf

Närmare upplysningar

TS-Yhtymä: CTO Raimo Ollila, raimo.ollila(at)ts.fi

Anygraaf: verkställande direktör Hannu Inberg, hannu.inberg (at) anygraaf.fi

Läs också (på finska):

http://www.ts.fi/uutiset/talous/787003/TS+investoi+toimitusjarjestelmaan


Mejla länk