Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Support för redaktionssystemet

Support för redaktionssystemet

Supporten tjänstgör vardagar kl 8.00-16.00.

Kontakta supporten i första hand med e-post till support@anygraaf.se

Telefonsupport för redaktionssystemet: 08-626 37 65.

Support i Finland even på svenska:

0424 2217 555

tuki@anygraaf.fi

Support för Profit-produkterna

Profit-supporten tjänstgör vardagar 8.30-16.30.

Kontakta supporten i första hand med e-post till profit@anygraaf.fi

Telefonsupport för Profit-produkter: +358 424 2217 777