Etelä-Suomen Medias tidningar editionerades vid årsskiftet. I det nya konceptet görs tidningen Aamupostis editioner för Riihimäki och Hyvinge samt tidningarna Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa och Uusimaa i samma Planner som en produkt.

Läsaren märker inte av förändringen. Tidningarnas namn och antalet lokala sidor förblir samma. I produktionen däremot erbjuds nya verktyg för planering och framställning.

– Till exempel tidningarnas gemensamma sidor, som inrikes-, sport- och radio- och tv-sidor, kan göras och skrivas ut till tryckeriet en gång för alla tidningar. Sidorna behöver alltså inte längre flyttas och kopieras från en tidning till en annan, utan kan så fort de är klara användas för alla tidningar, berättar tidningen Keski-Uusimaaa chefredaktör, Etelä-Suomen Medias innehållsdirektör Joonas Romppanen.

”Annonssäljarna ser ledigt annonsutrymme i alla tidningar på en gång.”

Editionskonceptet gör samarbetet mellan tidningarna smidigare.

– Även om det lokala innehållet också i fortsättningen har huvudrollen i tidningarna kan enskilda sidor och uppslag framställas smidigt vid olika tidningars redaktioner. Alla redaktioner ser innehållet i systertidningarna och ämnen kan planeras gemensamt i Planner.

Samma gäller annonsförsäljningen.

– Annonsförsäljningen kan i stället för sidor i enskilda tidningar riktas till gemensamma sidor samtidigt som försäljarna ser ledigt utrymme på lokala sidor i olika tidningar. Om kunden är intresserad av konsumenter också i granntidningen är det lätt att hitta lämplig sida för annonsen där.

”Produktionsutskriften påskyndar sändningen av sidor till tryckeriet.”

En del av editionskonceptet vid Etelä-Suomen Media är produktionsutskriften av sidor till tryckeriet.

Produktionsutskrift betyder att användaren inte behöver öppna och skriva ut färdiga sidor i InDesign. Utskriften sker direkt i Planner. Användaren kan i Planner välja att skriva ut en eller flera sidor. Sidorna skrivs sedan ut medan användaren kan göra annat, t ex redigera artiklar.

De utskrivna sidorna kontrolleras innan de trycks och publiceras i e-tidningen, men tiden som behövs för själva utskriften är betydligt kortare än tidigare.

– Vi lär oss för närvarande det här nya arbetssättet, men det kommer sannolikt att ge oss betydande fördelar i utskriftstiderna, säger Romppanen.

Editionskonceptet används också vid större stadstidningar och bilagor för e-tidningen

Editionskonceptet har sedan tidigare använts vid tidningen Aamuposti, som ger ut olika editioner för Hyvinge och Riihimäki. Av stadstidningarna har Vantaan Sanomat en längre tid publicerat två editioner, medan Helsingin Uutiset i fjol började ge ut sex editioner.

Konceptet har använts också för prenumererade tidningars digitala bilagor. Den digitala bilagan är 12 sidor som publiceras vardagar som tillägg till den normala e-tidningen. Bilagan sammanställs av Mediatalo Keskisuomalainens bästa läsartiklar och material från den gemensamma nyhetsbyrån Uutissuomalainen och temaredaktionen Teemasuomalainen.

– Ett bevis på bilagans popularitet är att över hälften av 6-dagarstidningen Länsi-Uusimaas läsare varje måndag läser bilagan som e-tidning, även om själva tidningen inte utkommer då, berättar Joonas Romppanen.

Editionskonceptet används också i hela Mediatalo Keskisuomalainen när tidningarna utkommer som bara e-tidningar, t ex vid längre helger som julen och midsommar. Alla tidningar publicerar då gemensamma läsbilagor, som också kan innehålla regionala och lokala sidor. Tack vare e-tidningen utkommer koncernens alla tidningar alla dagar om året.

Etelä-Suomen Medias tidningar: Aamuposti, Keski-Uusimaa, Uusimaa och Länsi-Uusimaa

Aamuposti Utkommer 7 dagar i veckan i Hyvinge och Riihimäki och närliggande kommuner. Tidningen har en total räckvidd på 65 000 läsare. *
Keski-Uusimaa Utkommer 7 dagar i veckan i Tusby, Kervo och Träskända. Tidningen har en total räckvidd på 60 000 läsare. *
Länsi-Uusimaa Utkommer 6 dagar i veckan i Lojo och närliggande kommuner. Tidningen har en total räckvidd på 41 000 läsare. *
Uusimaa Utkommer 7 dagar i veckan i Borgå och Askola. Tidningen har en total räckvidd på 54 000 läsare. *
Etelä-Suomen Media är en del av Mediatalo Keskisuomalainen.

* = KMT 2019

Närmare upplysningar
i Sverige:
Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland:
– Etelä-Suomen Medias innehållsdirektör Joonas Romppanen, tel. +358 40513 7715, joonas.romppanen(at)media.fi