Din värdefull information är säkrade över flera, dedikerade geografiska installationer som hanteras av Anygraafs produktions- och projektexperter.

Anygraafs moln- och infrastrukturtjänster låter dig fokusera på att utveckla din verksamhet och omdirigera dina resurser från systemunderhåll till kärnverksamhetsmål – förbättra innehåll och öka intäkterna. Vi ser till att ditt företags datacenter och molntjänster fungerar tillförlitligt och säkert.

Undvik de ständigt ökande kostnaderna för att köpa, underhålla och driva servrar på plats och deras miljöer.

Ökat fokus från din personal på strategiska initiativ snarare än taktiska IT-beslut:

• Automatiska uppdateringar

•Virus skydd

•Skalbarhet

•Kontroll över känsligt innehåll och kundregister

•Optimering av resursövervakning och proaktiv datahantering

•Alternativ för katastrofåterställning

Endast Anygraafs applikationer körs i våra datacenter, vilket gör att vi kan fokusera på det väsentliga, samtidigt som vi övervakar funktionaliteten hos ditt system 24/7/365. Vi designar en kostnadseffektiv och flexibel molntjänst för dina behov, samtidigt som vi tar hänsyn till dina föränderliga kapacitets- och säkerhetskrav.

Fokusera på ditt företag samtidigt som vi låter oss hantera applikationen och dataresurserna.