Kundrelationshantering och riktad marknadsföring

Med CProfit är hanteringen av prenumerationskundregistret, såsom underhåll av kundkontaktuppgifter eller kundtyper, effektiv och säker. Kundkontaktuppgifterna kopplas till kundregistret så att systemet kan utnyttjas för att larma användaren när den avtalade kontakttiden närmar sig.

CProfits marknadsföringsverktyg kan användas för att enkelt rikta exempelvis telemarketing till en utvald kundgrupp. CProfit möjliggör även inläsning av externa data, vilket gör att systemet kan användas för att skaffa nya kunder redan från början. Dessutom kan personliga kundbrev eller massmejl skickas till exempelvis den valda kundgruppen.

Orderhantering

Tack vare flexibel orderhantering kan beställningar t.ex. definiera en annan betalare och abonnent. Beställningen kan skapas genom en agent, beställningsperioderna kan vara av olika längd, kampanjer och rabattperioder kan kopplas till beställningarna och prissättningen lever med den totala beställningen.

Nya abonnemangsperioder skapas automatiskt utifrån prislistan. Leverans- och faktureringsadresser kan ändras permanent eller tillfälligt under en viss tidsperiod. Vid behov kan systemet automatiskt kreditera tidningarna för den inställda perioden till framtida perioder.

Produkthantering

CProfit kan användas för att hantera en mängd olika produkter från tidskrifter till tidningar. Utgivningskalendern gör hanteringen enkel och flera upplagor kan skapas för varje produkt efter behov. Upplagorna kan vara traditionella tidningspublikationer eller implementerade i elektronisk form.

Det är enkelt att hantera prenumerantgåvor. Mottagaren kan väljas för varje gåva separat. Lagergåvor hanteras också genom gåvolagerredovisning.

Enkel hantering har skapats för försäljning av lösnummer: antalet lösnummer kan vara permanent, variera regelbundet eller till och med variera dagligen.

Distribution

Tidningarna distribueras med hjälp av en applikation skapad i anslutning till systemet, som möjliggör både tidig distribution (anonym distribution), daglig (nominell distribution) och olika överlagringsdistributioner. Vid behov kan även andra utskick än själva tidningen levereras till pressen i önskat format, till exempel i ABC-sort.

Fakturering och reskontra

CProfit inkluderar fakturering och reskontra. I faktureringen ingår att skapa checklistor, faktureringskörningar, faktureringsutskrifter, faktureringsrapportering, fakturaarkivering och kopplingar till ekonomistyrningssystem. Fakturering kan implementeras som traditionella pappersfakturor, elektroniska fakturor eller till och med kontantbetalningar. Delade fakturor kan skapas för agenter som själva fakturerar sina prenumeranter. Agenter kan också hanteras genom fakturering.

CProfits reskontra övervakar betalningstransaktioner. Betalningar läses från bankens register eller kan bokföras manuellt. Det är också möjligt att skjuta upp förfallodatum för enskilda fakturor. Systemet innehåller även funktioner för olika betalningsmetoder och påminnelser, och kreditspärrnivåer uppdateras automatiskt.

Rapporter

CProfits rapporteringsmodul kan användas både separat och med huvudapplikationen. Detta underlättar tillgången till information i organisationsövergripande skala, t.ex. för ansvariga. CProfits rapporter täcker ett brett spektrum av statistik.

CProfit arbetar med till exempel Microsoft Office-applikationer. Data kan importeras från andra applikationer eller filer eller sparas i till exempel csv- eller pdf-format. E-post kan skickas direkt från systemet via standardprogrammet för e-post.

Tilläggsmodul - Självbetjäningsgränssnitt för kunden

CProfit-systemet har ett avancerat kundsjälvbetjäningsgränssnitt som gör det möjligt för kunden att göra adressändringar och orderavbrott samt beställa andra produkter på Internet. Informationen lagras i databasen antingen direkt eller genom kundtjänstgodkännande.

Anygraaf's andra systems

CProfit arbetar flexibelt med andra Anygraaf-produkter. Kompatibiliteten mellan CProfits och Anygraafs övriga produkter möjliggör utnyttjandet av en gemensam databas, vilket bland annat gör kundrelationshanteringen enklare och effektivare.