Din marknad och dina kunder letar alltid efter mer värde för sin annonsbudget. Och ditt team arbetar för att maximera det värdet genom att erbjuda ökade möjligheter för digitala och tryckta annonser. Det är hårt arbete och det är svårare utan kund- och personalwebbportaler, digital uppladdning av annonsmaterial, automatisering av säljkåren och ärendeplanering.

Att arbeta säkert genom AProfits portal på Internet ger trygg annonsförsäljning och kampanjhantering till dina kunder. Det ger dig både fördelen med en instrumentpanel för kontots aktivitet och ett fönster till hanteringen och resultatet för din säljare.

Tvåstegs och säker inloggning med webbläsare, oavsett plats

Tvåstegs och säker inloggning med webbläsare, oavsett plats

AProfits CRM har funktioner som ger dina säljare möjlighet att kommunicera med varje konto på flera ansvarsnivåer. Din säljkår vet vem de ska ringa, när de ska mejla och viktigast av allt, vem som behöver bli imponerad.

Alla mediaförsäljningsfunktioner är lättillgängliga i ett intuitivt användargränssnitt.

Alla mediaförsäljningsfunktioner är lättillgängliga i ett intuitivt användargränssnitt.

Att förstå varje kunds utgifter och deras mål för deras annonsering är en fråga om kronor och ören. Vad de spenderade, vad var resultaten och vad som händer härnäst för dem ska alla kännas till och analyseras från kvartal till kvartal och år över år. AProfit hjälper dig att göra en plan samtidigt som du förstår var du är och hur du kom dit. Ännu bättre, försäljningsledning kan se över grupper, produkter och team för att förstå deras verksamhet och alternativkostnader. Genom att analysera försäljningsaktivitet mot slutna affärer med hjälp av AProfit kan du förstå dina framgångar och göra dig redo för fler av dem. AProfits webbläsarbaserade självbetjäningsgränssnitt guidar annonsören logiskt, vilket gör att kunden kan göra, reservera och betala för annonser online 24/7. Aviseringsinformationen lagras i databasen antingen direkt eller genom kundtjänstgodkännande.

Varierande övervakningsrapporter ger direkt tillgång till nyckelförsäljningssiffror vid önskat tidsintervall.

Varierande övervakningsrapporter ger direkt tillgång till nyckelförsäljningssiffror vid önskat tidsintervall.

Produktionsspårning och statistikleverans är resultatet av användningen av AProfits rollspecifika arbetsytor, var och en utformad för att leverera information som identifierar prioritet och kanalspecifikt arbetsflöde. Annonsörer åtnjuter ökad kundservice, utgivare åtnjuter större kundlojalitet och de resulterande kampanjerna går utöver hanteringen av enkla annonsinfogningar, priser och kontrakt. Ditt team och ditt varumärke blir partners med din marknad när du använder Anygraafs AProfit orderingång, CRM, fakturering och produktionssystem.

AProfit är ett heltäckande annonshanteringssystem (CRM) för kundernas behov, försäljning, marknadsföring, fakturering och huvudbok. Systemet möjliggör hantering av stadierna i säljprocessen samt effektivare automatisering, rapportering och prognoser.

Enkelt att använda och mångsidigt kundregister

Kundinformation kan sökas i AProfit på kundnamn, telefonnummer eller kundnummer. Lättlästa kundkort innehåller all grundläggande information om varje kund.

Kundinformation kan sökas i AProfit på kundnamn, telefonnummer eller kundnummer. Lättlästa kundkort innehåller all grundläggande information om varje kund.

All kundinformation på ett kort. Kundkortet som innehåller kundens basuppgifter och kortets detaljerade flikar hanterar all kundinformation i AProfit. Du kan söka information på till exempel kundens namn, telefonnummer eller kundnummer.

Lätthanterade klassificeringar. I samband med kundens basuppgifter (namn, kontaktpersoner, adressuppgifter) kan även önskad klassificeringsinformation visas.

Kundregistret visar kundens senaste försäljningsaktiviteter inklusive första aviseringsdatum, status (bokning/erbjudande), de upplagor/produkter som reservationen gjorts för samt totalpriset.

Kundregistret visar kundens senaste försäljningsaktiviteter inklusive första aviseringsdatum, status (bokning/erbjudande), de upplagor/produkter som reservationen gjorts för samt totalpriset.

Kundregistret visar kundens senaste försäljningsaktiviteter inklusive första aviseringsdatum, status (bokning/erbjudande), de upplagor/produkter som reservationen gjorts för samt totalpriset.

Tydlig information om hur du kontaktar. För varje kund visar AProfit även information om kundens senaste kontakter, inklusive datum för kontakten, information om kontakten har hanterats till stängning eller fortfarande pågår, kundens kontaktperson för kontakten samt person i den egna organisationen som ansvarar för kontakten.

Direkt tillgång till de senaste erbjudandena. Kundregistret visar kundens senaste försäljningsaktiviteter inklusive första aviseringsdatum, status (bokning/erbjudande), de upplagor/produkter som reservationen gjorts för samt totalpriset.

Uppdaterade kontaktlistor alltid tillgängliga

Kontaktlistan samlar information om kundspecifika kontakter, det vill säga hur kunden har blivit kontaktad under den valda perioden. Kontakten kan markeras som hanterad i systemet eller så kan den flyttas till en annan dag eller person. Kontaktlistan har även en direktlänk för att göra en bokning och kundens kontaktuppgifter.

Kontaktlistan samlar information om kundspecifika kontakter, det vill säga hur kunden har blivit kontaktad under den valda perioden. Kontakten kan markeras som hanterad i systemet eller så kan den flyttas till en annan dag eller person. Kontaktlistan har även en direktlänk för att göra en bokning och kundens kontaktuppgifter.

Prospektlistan samlar information om kundspecifika kontakter och hur kunden har blivit kontaktad under den valda perioden. Kontakten kan markeras som hanterad i systemet eller så kan den flyttas till en annan dag eller person. Kontaktlistan har även en direktlänk för att göra en bokning och kundens kontaktuppgifter.

Alltid uppdaterad information. AProfits kontaktlista visar vanligtvis kontakter som riktar sig mot idag eller framtiden. Det är också möjligt att bläddra i tidigare händelser.

Kan spåras av säljare eller säljgrupp. Informationen i kontaktlistan kan bläddras efter säljare och säljgrupp för önskad dag eller period.

Samlar också åtgärderna. Kontaktlistan visar datum, kontaktstatus, senaste kontaktdatum, kund (länk till kundinformation), kundnummer och kundens kontaktperson, om personen har valts ut för kontakt. Dessutom visas säljaren som äger kontakten, kontakttyp och eventuell återkoppling till kontakten, till exempel ring, svarade ej, erbjöd, accepterade etc. Infofältet innehåller den fria texten som har angetts för kontakten.

Mångsidiga arbetsplaneringsverktyg – kalender, att göra-lista och direkt tillgång till samtalsinformation

Lättanvänd kalender. På så sätt kan du kontrollera de avtalade mötena antingen i AProfit-kalendern eller i din egen mobiltelefon/Outlook-kalender. Kalenderposter och ändringar synkroniseras automatiskt mellan AProfit och Outlook. Från kalendern kan du välja att komma åt antingen kontakten i fråga eller kundens uppgifter. Med hjälp av dessa funktioner kan du registrera kundanteckningar och/eller göra nya poster.

Informativ att göra-lista. Dagens aktiviteter är lättillgängliga i systemet. Innehållet är uppdelat i en informativ totalkolumn, som berättar det totala antalet poster, samt antalet öppna (framtida/oavslutade) poster. Dessutom är de öppna kontakterna för de som kommer och de som är försenade detaljerade. Denna uppdelning är ytterligare nedbruten i samtal, kundbesök och "andra" uppgifter.

Direkt åtkomst till schemalagda samtal. För arrangerade samtal direkt från systemets att göra-lista. Om antingen ett callcenter eller din egen mobiltelefon är kopplad till samtalet kan samtalet ringas direkt från programmet. När du väljer denna funktion öppnas även posten för den aktuella kontakten automatiskt; samtalet lyckades (grön lur) eller misslyckades (röd lur), samt kommentarer.

Säkert underhåll av kontrakt. Alla giltiga kontrakt visas i AProfit enligt eventuella produktrestriktioner. Kontrakt kan läggas till, raderas eller ändras. Listan visar bland annat den möjliga produktbegränsningen, identifieringen/koden för kontraktet, den säljare som ansvarar för kontraktet, kontraktets giltighetstid (tidsintervall) och kontraktsrabatten.

Realtidsuppföljning av försäljning, kontakter och budgetar

Varierande övervakningsrapporter ger direkt tillgång till nyckelförsäljningssiffror vid önskat tidsintervall.

Varierande övervakningsrapporter ger direkt tillgång till nyckelförsäljningssiffror vid önskat tidsintervall.

Smidiga annonsbokningar och uppföljning för alla kanaler

Snabb inmatning av notisbokningar. Bokning av annons börjar med AProfits kundinformation, varefter annonsens storlek, investeringspreferens och publiceringsdatum skrivs in. Systemet guidar den som gör bokningen framåt i alla arbetsmoment.

Realtidsövervakning av status för reklammaterial.

Enkel placering i tryckta produkter. Sidplaneringsprogrammet Planner kan användas för att lägga ut meddelanden på önskade sidor. Om kunden använder Neo leveranssystem kan innehållet och utseendet på de vikta sidorna även övervakas från Planner.

Flexibel bokningsväg till digitala kanaler. Genom systemet kan även reservationer göras för hemsidor, applikationer, tidningar och nyhetsbrev samt utomhusannonskanaler. Bokningar kan göras baserat på tid och visning. Systemet stöder även riktad reklam.

Annonsmaterialet som kommer till papperstidningen kan riktas och faktureras, konverteras direkt utan merarbete till "annonskarusellen" som finns på hemsidan och förses med de länkar och synlighetscykler som annonskunden önskar.

AProfit stödjer bokning av kungörelser och produktion av kungörelsematerial i alla faser. Du kan till exempel ladda upp reklammaterial till en reservation genom att dra och släppa.

Webbläsarbaserat självbetjäningsgränssnitt. AProfit erbjuder även ett webbläsarbaserat självbetjäningsgränssnitt som logiskt vägleder annonsören, vilket gör att kunden kan göra, reservera och betala för annonser online dygnet runt. Aviseringsinformationen lagras i databasen antingen direkt eller genom kundtjänstgodkännande.

Allsidiga faktureringsalternativ

Enkelt att skicka faktureringsmaterial till tjänsteleverantörer som stödjer Finvoice-liknande fakturering.

Genom systemet kan fakturan skickas i det format kunden önskar, till exempel på papper, via e-post, OmaPosti eller till och med MobilePay.

Reskontrakoppling ska definieras för varje kund.

Sömlös integrering

Kompatibel med andra produkter. Kompatibiliteten mellan AProfit och Anygraafs andra produkter möjliggör användningen av en gemensam databas för effektiv kund- och kontohantering

Hög tillgänglighet

Terminalanpassad, webbläsarbaserad version för fjärrarbete.

Tillgänglig i en molntjänstmiljö

Allsidiga underhållsalternativ för tillgänglighet