Finska regiontidningars gemensamma redaktion Lännen Media förnyade sin verksamhet i början av året när Aamulehti och Satakunnan Kansa övergick i Sanomas ägo och lämnade samredaktionen som resultat av Sanomas köp av Alma Media.

Efter förändringen har den sex personer starka samredaktionen koncentrerat sig på egna fördjupade nyhetsartiklar och att producera temamaterial som beställs av medarbetare för nio regiontidningar.

Detta har satt sina spår i redaktionens arbetssätt.

– Tidigare fokuserade vi i lång utsträckning på att göra innehåll på de tryckta tidningarnas och deras utrymmes villkor. Nu satsar vi mera på artiklarnas innehåll och publicering med nätet före, säger Matti Posio som leder Lännen Medias redaktion.

Arbetssättet är i läsarens intresse. Till exempel de mest lästa temaartiklarna bygger ofta på kombinerad information av intervjuad som berättar om sina erfarenheter och sakkunnig, när tidigare endera förekom i huvudartikeln och andra i en anslutande artikel, säger Posio.

–  När journalisten mera tänker på helheten i sin artikel än geometrin i tryckta tidningen syns det förhoppningsvis i slutresultatet.

Arbetssättet stöds av Lännen Medias övergång till innehållsproduktionssystemet Neo.

Eftersom sex av andelstidningarna använder Neo var Neo enligt Posio ett naturligt val. Både nät- och printmaterialet kan lätt överföras från en Neo till en annan men ockå till systemen i Ilkka-Pohjalainen, Hämeen Sanomat och Forssan Lehti.

I april tar Lännen Medias redaktion i bruk en ny version av Neo som används i webbläsare och som är planerad att stöda arbetet med nätet före. Systemet gör det möjligt att t ex överföra berikade nätartiklar direkt till andelstidningarna.

Neo i webbläsare är dessutom planerad att användas så intuitivt som möjligt. Målet är att enkelt och snabbt producera innehåll, informera om publicering och överföra material, också för de mottagande redaktionerna.

–  Det här är en stor sak, eftersom andelstidningarnas system sedan begynnelsen varit största utmaningen för Lännen Medias verksamhet. Det är ju ingens fel, men det har delvis orsakat mycket onödigt arbete, när artiklar på ett eller annat sätt fått sys ihop i en eller flera tidningar utöver samredaktionen.

– När vi inte längre fokuserar på nyhetskonkurrens i realtid är det viktigt att journalisterna kan koncentrera sig på innehållet så att ett gemensamt innehåll också binder andelstidningarnas prenumeranter. Onödigt flyttande av artiklar och brister i kommunikationen faller bort.

Vilka innehåll är då prenumeranternas favoriter?

– Data visar att utöver vår brödföda, d v s aktuellt sakinnehåll, är prenumeranterna intresserade av temainnehåll som kommer läsarna nära. Det är långt fråga om ingångsvinkeln i t ex hälsoämnen. En artikel om varför några människor nyper sig i skinnet av nervositet intresserar i nätet mera än en rubrik om specialupptagningsområden, skrattar Posio.

Lännen Media

Finska regiontidningars gemensamma redaktion, som producerar innehåll för Turun Sanomat, Kaleva, Lapin Kansa, Ilkka-Pohjalainen, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Keskipohjanmaa, Kainuun Sanomat och Länsi-Suomi.
Andelstidningarna når dagligen 620 000 läsare av tryckta tidningar (KMT Upplagekontroll 2020).
Vid Lännen Medias redaktion arbetar sex journalister, som producerar fördjupade nyhetsartiklar och temamaterial tillsammans med medarbetare.
Materialet redigeras som tabloidsidor vid Kainuun Sanomat.
Journalisterna arbetar på olika håll i Finland.

Närmare upplysningar:
i Sverige: – Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se

i Finland: – Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tel. +358 400 617 562, janne.ahramo(at)anygraaf.fi
– Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tel. +358 500 202 278, matti.natunen(at)anygraaf.fi