E-tidning som är avsedd endast för prenumeranter kan i fortsättningen i Neo öppnas för läsning av alla.

Egenskapen kan användas i nyaste versionen av eTidningen och avsedd för t ex situationer där utdelningen av den tryckta tidningen är försenad och man därför vill göra e-tidningen öppen för alla eller annars göra den mera tillgänglig.

Närmare upplysningar
i Sverige:
Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland:
– Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tel. +358 500 202 278, matti.natunen(at)anygraaf.fi
– Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tel. +358 400 617 562, janne.ahramo(at)anygraaf.fi