Inbäddning av sociala medier och andra HTML-objekt har gjorts enklare. Nu kan inbäddningskoden läggas till önskad plats i artikel.

Egenskapen är lätt att använda: till exempel Facebook-inbäddning kan göras genom att dra önskad nätadress och släppa den på önskad plats i texten – Neo identifierar om sajten stöder inbäddningar. Om sajten stöder inbäddningar frågar programmet om användaren vill bädda in länken. Om användaren gör det skapar programmet automatiskt html-inbäddning i texten av länken. Om användaren svarar nej skapar programmet normal url-textlänk av nätadressen.

Att till exempel bädda in en tweet som publicerats i Twitter kräver i fortsättningen inte att inbäddningskoden kopieras till Neo. Det räcker med att tweetens nätadress placeras i texten.

Att till exempel bädda in en tweet som publicerats i Twitter kräver i fortsättningen inte att inbäddningskoden kopieras till Neo. Det räcker med att tweetens nätadress placeras i texten.

HTML-inbäddningar används av bl a Facebook, Twitter och Instagram i offentliga publiceringar. Inbäddningsegenskapen används också av You Tube och bl a finska public service-bolaget Yles strömningstjänster Yle Arenan och Yle Arkivet.

Yle Arkivets material kan användas som en del av journalistiskt innehåll för nyheter. Yle Arenans direkta sändningar kan också bäddas in i artiklar när upphovsrätten tillåter. Inbäddning är tillgänglig vid bl a myndigheters direkta pressinformationer.

Den nya inbäddningsfunktionen är tillgänglig i nya versioner av Neo.

Det tidigare sättat att göra inbäddningar kvarstår och kan vara nyttigt när sociala mediers eller liveströmningens inbäddningskod används i flera olika artiklar. Inbäddning som lagts till i Neo kan då enkelt förenas med olika innehåll och användas av flera användare.

Veckans vink: Om inbäddningen inte fungerar, kontrollera emojier

Du gjorde en inbäddning, men den fungerar inte i nätet? Vanligaste orsaken är emojier i inbäddningskoden. Problem orsakas typiskt av t ex emojier i Instagram-publiceringars följetexter. När du raderar dem i HTML-koden är problemet löst på de flesta nätplattformarna så att både inbäddningen och följetexten syns normalt. Du ser emoji i inbäddningskoden som bild.

Närmare upplysningar
i Sverige:
Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland:
– Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tel. +358 500 202 278, matti.natunen(at)anygraaf.fi
– Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tel. +358 400 617 562, janne.ahramo(at)anygraaf.fi