Suomen Suoramainonta (SSM) har startat ett projekt för att förnya alla försäljnings- och distributionssystem i distributionsföretag som opererar i olika delar av Finland. Projektet skall vara slutfört under våren 2022.

– Vi inleder en krävande systemreform för att simultant ersätta ett flertal system som är vitala för affärsverksamheten. Förändringen inverkar på nästan alla våra verksamheter, säger Suomen Suoramainontas verkställande direktör Jari Mankonen.

– Till de viktigaste målsättningarna hör att göra det ännu enklare och smidigare för våra kunder att uträtta ärenden och att garantera möjligheten att vidareutveckla de system som vi använder.

Parter i förverklingen av projektet är Loikka Oy, Adfore Oy och Anygraaf Oy.

Anygraafs CDProfit-system kommer att fungera som produktionssystem för distributionsföretagen och mastersystem för distributionsdata

CDProfit används för morgondistribution av dagstidningar och brevutdelning och också för distribution av direktreklam

Projektet är med finländska mått betydande. Distributionsföretagen i Suomen Suoramainonta-kedjan sysselsätter årligen över 10 000 utdelare av tidningar och reklam samt närmare 200 övriga proffs inom distribution och direktreklam.

– Utgångspunkten för planeringen av CDProfit är att systemets användare kan distribuera vilka som helst produkter till konsumentens hemdörr. CDProfit används i stor omfattning i morgondistributionen av tidningar, men också i brevutdelning som dessa företag har startat. Att införa direktreklam i den här omgivningen betyder inte en så omfattande förändring, eftersom systemet har använts för detta ändamål tidigare i bl a Holland, säger projektchef Jyri Vanninen vid Anygraaf.

Implementeringen av SSM:s praxis och verksamhetsmodeller i en modern programomgivning förutsätter systemutveckling i CDProfit.

– Jag förväntar mig ett konstruktivt och fungerande samarbete med erfarna samarbetspartners, säger Vanninen.

I SSM Suomen Suoramainonta-kedjan ingår 17 distributionsföretag som delar ut direktreklam till 2,2 miljoner hushåll.

I SSM Suomen Suoramainonta-kedjan ingår 17 distributionsföretag som delar ut direktreklam till 2,2 miljoner hushåll.

Suomen Suoramainonta

Suomen Suoramainontas distributionsföretag sysselsätter årligen över 10 000 tidnings- och reklamutdelare

Det år 1987 grundade Suomen Suoramainonta Oy (SSM) är Finlands största privata distributionsföretag för oadresserad direktreklam.

I SSM Suomen Suoramainonta-kedjan ingår 17 distributionsföretag som delar ut direktreklam till 2,2 miljoner hushåll. SSM:s oadresserade direktreklam når varje vecka sammanlagt uppskattningsvis ca 4 miljoner läsare.

Kedjans distributionsföretag sysselsätter årligen över 10 000 utdelare av tidningar och reklam samt närmare 200 övriga proffs inom distribution och direktreklam..

Företagets årliga omsättning är ca 33 miljoner euro.

SSM är en del av Keskisuomalainen-koncernen.

Keskisuomalainen-koncernen ger ut lokal-, region- och stadstidningar i Nyland, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax, Kymmenedalen, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Sydösterbotten och Södra Karelen.

Därutöver erbjuder koncernen forsknings-, marknadsförings-, annonstillverknings- och digitala utomhusreklamtjänster samt tryck-och distributionstjänster.

Keskisuomalainen Oyj:s omsättning år 2020 var 206,8 miljoner euro och jämförbara operativa affärsvinst 9,1 miljoner euro. Vid slutet av år 2020 sysselsatte koncernen 5 726 personer.

Anygraaf Oy är ett finländskt programvaruhus som levererat systemlösningar till sina kunder sedan år 1996.

Anygraaf erbjuder med sina dotterbolag och partners en stark resurs av över hundra sakkunniga som stöd för sina kunders projekt såväl i Finland som i över tjugo andra länder.

Anygraaf erbjuder utöver distributionsapplikationer många andra system, som t ex innehållshanteringssystem för nät- och printbehov, prenumeranthantering för papperstidningar och digitala produkter, annonssystem för behov inom försäljning och kundtjänst samt arkivsystem.

Närmare upplysningar:
• projektchef Jyri Vanninen, Anygraaf, jyri.vanninen(at)anygraaf.fi,
tel. +358 500 422 342
• projektchef Jenna-Riina Kauppinen, SSM, jenna-riina.kauppinen(at)ssm.fi,
tel. +358 440 417 124