Projektet startade med ett PoC-projekt för att säkerställa att AProfits nya portalversion lämpar sig för Viestimedias behov. Projektet fortsatte med ett installations- och modifieringsprojekt där Viestimedias expertis spelade en stor roll för att på bästa sätt anpassa funktionaliteten till Viestimedias genomtänkta säljmodell.

Viestimedias försäljningsdirektör Robert Kullström har varit ägare till projektet och har aktivt bidragit till att effektivisera verksamheten så att den passar Viestimedias verksamhetsmodeller. Projektet har underlättats avsevärt av att portalversionen av AProfit fungerar transparent med specifikationerna i traditionella Aprofit. Det gjorde en stegvis implementering möjlig. Den stegvisa implementeringen har gjort det möjligt att se över försäljningsrutiner och få större flexibilitet och funktionalitet för till exempel reservationer och hantering av elektroniska publiceringskanaler.

Om projektet och lösningen säger Robert Kullström:

"Jag har varit involverad i implementeringen av flera olika CRM genom åren. Det här är första gången som jag tillsammans med leverantören har kunnat modifiera programmet för att passa våra behov. Jag är nöjd med viljan, skickligheten och tålamodet hos Anygraafs experter att betjäna kunden på bästa möjliga sätt. Den stegvisa implementeringen och de modifieringar som gjorts längs vägen baserat på feedbacken från slutanvändarna av programmet kommer att säkerställa att programmet kommer att tjäna våra verkliga försäljningsbehov under lång tid i framtiden."

Anygraafs vd Hannu Inberg säger:

"Viestimedia ställde upp bra utmaningar och hjälpte oss att anpassa funktionaliteten även till Viestimedias typ av säljorganisationer. Vi fick bland annat en bättre förståelse för uppgiftsbaserad övervakning

och de olika presentationsformerna för produkt- och produktgruppsspecifika jämförelser.

Det är alltid användbart och lärorikt när saker har en konkret koppling."

Viestimedia Oy (Ab) är det ledande medieföretaget i Finland beträffande innehåll om landsbygd och villaboende. Vi ger ut nyhetstidningen Maaseudun Tulevaisuus, tidskrifterna Koneviesti och Aarre samt gratistidningen Suomela.

Utöver våra tryckta tidningar och tidskrifter erbjuder vi mångsidiga och unika innehåll även i digital form.

Våra värderingar ”stolt över våra rötter”, ”vi utvecklas tillsammans” och ”frimodigt human” inspirerar oss till att främja livet på landsbygden, genom att berätta om dess näringsliv, hållbar utveckling och lant- och villalivet i allmänhet. (https://viestimedia.fi/kort-pa-svenska/)

Viestimedia Oy (Ab) ägs av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK).

Närmare upplysningar:

Försäljningschef Robert Kullström, Viestimedia, robert.kullstrom(at)viestimedia.fi

Verkställande direktör Hannu Inberg, Anygraaf Oy, hannu.inberg(at)anygraaf.fi