Kaakon Viestintäs tryckta tidningar redigeras i ett centralt team. Det virtuella teamet startade i oktober.

Teamet består av en strukturplanerare, åtta producenter och sju sidtillverkare. De sammanställer sidorna för Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvola Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo och Uutisvuoksi.

De sex tidningarna produceras i Neo och Planner som editioner. Producenterna och sidtillverkarna behöver inte flytta sig mellan tidningar för att se hur produktionen framskrider i olika publikationer under kvällen. Alla tidningar kan ses i samma vy i Planner och sidor kan göras färdiga och skrivas ut i den takt som materialet har redigerats.

Editionskonceptet togs i bruk i februari.

– I genomsnitt skickas 130 sidor till tryckeriet varje kväll, av vilka 30 sidor är gemensamma, säger Kaakon Viestintäs layoutchef Seija Finne-Saarento.

Enbart i produktionen av gemensamma sidor sparar editionskonceptet mycket tid.

– Tidigare tog det 5 minuter per tidning att sända dessa sidor till tryckeriet, d v s sammanlagt 150 minuter. Nu tar samma process en halv timme. Bara det sparar 2 timmar arbetstid varje kväll.

Gemensamma sidor är till exempel radio-och TV-program, inrikes-, utrikes- och temasidor. Deras antal varierar i olika tidningar.

"Tidigare tog det 5 minuter per tidning att sända dessa sidor till tryckeriet, d v s sammanlagt 150 minuter. Nu tar samma process en halv timme. Bara det sparar 2 timmar arbetstid varje kväll."

Layoutteamet arbetar i skift.

Dagproducenterna redigerar tidlöst material och producerar veckobilagor. De har också skrivskift. Strukturplaneraren koncentrerar sig på hantering av strukturer för de tryckta tidningarna.

Kvällstid arbetar tre producenter. Var och en av dem har ansvar för två tidningar och nyhetsmaterialet i dem. Producenten arbetar i par med en sidtillverkare som skötet bland annat radio- och TV-sidorna och annonsmaterialet.

Processen har utvecklats i samarbete med dem som utför den.

– När helheten har planerats omsorgsfullt är kommunikationen i Teams smidig och alla vet sina uppgifter, säger Finne-Saarento.

Till stor hjälp här, vid sidan av editionskonceptet, är produktionsutskriften, vilken betyder att sidor som gjorts på dagen inte behöver skrivas ut genast.

Idén med produktionsutskriften är att färdiga sidor kan sändas till tryckeriet i stort antal utan att användaren behöver öppna dem i InDesign – utskriften sköts av systemet.

– Kvällsskiftet hinner färdigställa lokala nyhetssidor samtidigt som det sänder färdiga sidor till tryckeriet. Det betyder att lokala sidor kan hållas öppna sent, om t ex fullmäktigemöten eller idrottsevenemang drar ut på tiden.

”Modellen har fått beröm av redaktionerna; nätpubliceringen har på basen av feedbacken blivit bättre.”

Layoutteamets målsättning är att ge lokala redaktioner mera tid att planera och producera innehåll som intresserar prenumeranter och ger nya prenumerationer.

– Layoutteamet ansvarar för att de bästa innehållen samlas på ett intelligent sätt i den tryckta tidningen. Modellen har fått beröm av redaktionerna; nätpubliceringen har på basen av feedbacken blivit bättre, säger Finne-Saarento.

Kaakon Viestintä är en del av Mediatalo Keskisuomalainen, som ger ut dags-, lokal- och stadstidningar i södra och mellersta Finland, Savolax, Seinäjoki och Tammerfors.

I Keskisuomalainen-koncernen används editionskonceptet också av tidningarna i Etelä-Suomen Media där editionskonceptet togs i bruk vid årsskiftet vid Aamuposti (Hyvinges och Riihimäkis editioner), Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa och Uusimaa samt t ex Helsingin Uutiset.

Närmare upplysningar:

i Sverige: – Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
­­i Finland: Kaakon Viestintäs layoutchef Seija Finne-Saarento, tel. +358 406 787 623, seija.finne-saarento(at)kaakonviestinta.fi

Projektchef Jyri Vanninen, Anygraaf Oy,tel. +358 500 422 342, jyri.vanninen(at)anygraaf.fi

Kaakon Viestintä

Kaakon Viestintä ger ut 17 dags-,lokal- och stadstidningar i sydöstra Finland och västra Savolax.
Editionskonceptet används vid Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo och Uutisvuoksi.