Produktionssättet underlättar sammanställningen av nyhetsbrev och gör det enklare att skicka dem. Innehållet i brevet behöver inte varje gång hanteras manuellt. Layouten kan planeras en gång och innehållet i nyhetsbrevet väljas i Neo.

Syftet med nyhetsbrevet är att fånga läsarnas intresse för intressant innehåll i tidningen och engagera dem som användare av onlineprodukter.

Ett eller flera nyhetsbrev kan användas: ett brev kan till exempel göras om dagens mest intressanta händelser, ett annat om veckans bästa läsartiklar eller om något tema, som till exempel sport. Dessa brev kan ha olika mottagarlistor.

Inför val kan brevet användas för att till exempel marknadsföra valnyheter och intervjuer med kandidater.

Nyhetsbrev kan också användas till reklam

Nyhetsbrevet produceras i NeoDirect. Layouten och innehållet kan utformas tillsammans med kunden.

– Den bästa sammansättningen nås när en del av innehållet i brevet väljs i Neo och en del hämtas med automatik. Då har brevet både innehåll som valts av redaktionen och till exempel senaste eller mest lästa innehållet i hela tidningen eller någon sektion, berättar Silja Tenhunen vid Anygraaf.

Nyhetsbrevet kan riktas till enbart prenumeranter eller till alla läsare. Det kan användas i upplagemarknadsföringen när prenumeration är på väg att avslutas eller nyligen har avslutats.

Nyhetsbrevet kan också användas för reklam.

– Analyseringen av nyhetsbrevet bidrar till att utvärdera hur annonsen har fungerat i brevet och vem den har nått.

Nyhetsbrevet sänds med programmet Sender, ifall redaktionen inte redan har en lösning för utskick av nyhetsbrev.

Sändningen har gjorts enkel: Mottagare eller mottagargrupper finns i nyhetsbrevsprogrammet och för att sända ett nytt nyhetsbrev läggs webblänken till nyhetsbrevet till programmet.

Om nyhetsbrevet till exempel skall sändas till alla som lämnat sin e-postadress och sitt marknadsföringstillstånd kan denna kontaktinformation överföras till Sender från prenumerationssystemet CProfit eller externt register i Excel- eller CSV-format.

Om mottagaren väljer att annullera nyhetsbrevet förmedlas uppgiften automatiskt till Sender.

Nyhetsbrevet kan prenumereras på tidningens nätsida. Prenumerationsinformationen uppdateras automatiskt i mottagarlistan.

Analyseringen visar vem som öppnat nyhetsbrevet, hur länge brevet har lästs och vilka nyheter som klickades mest

Frekvensen av nyhetsbrev kan bestämmas av redaktionen.

Redaktionen har också tillgång till Senders analyser för att spåra nyhetsbrev.

– Med hjälp av analyseringen kan redaktionen lätt följa hur många mottagare av nyhetsbrevet som öppnat brevet, vilka nyheter som klickats och hur länge brevet lästes. Dessa uppgifter bidrar till att utveckla innehållet i nyhetsbrevet, säger Tenhunen.

Brevet kan också utnyttjas på sociala medier: en länk till brevet kan delas med tidningens följare eller sändas via Facebook Messenger till de mest aktiva av tidningens följare eller till hela intressegruppen.

Anygraafs eget månatliga nyhetsbrev produceras redan i Neo.

Om du ännu inte får vårt nyhetsbrev kan du prenumerera på det här.

Tilläggsuppgifter:

i Sverige: Verkställande direktör Oscar Yngwe +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland: Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tfn +358 500 202 278, matti.natunen (at) anygraaf.fi
Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tfn +358 400 617 562, janne.ahramo (at) anygraaf.fi