Hilla Group startade hösten 2022 ett projekt vars syfte är att på en plattform kombinera försäljning, kundhantering och produktionsprocesser för alla produkter som kommit in i koncernen genom organisk tillväxt under de senaste tre åren.

Hilla Group har en mångsidig användning av Anygraafs produkter och har med integrationen av annonssystmet inklusive försäljning gått över till att använda AProfits portal.

Aprofit basic screen at Hilla

Aprofit basic screen at Hilla

Som en del av själva implementeringsprojektet togs AProfits portalen i bruk i början av mars 2023 för hela koncernen.

Projektet fortskrider i etapper så att sista steget är att konvertera SLP Kustannus gamla cirkulationssystem och dess kunder till den nya CProfit-basen i Hilla. Efter detta kommer alla koncernens kunder att vara tillgängliga och hanteras genom ett gemensamt system.

"Ur systemleverantörens synvinkel gick projektet som planerat, även om naturliga tidtabellsjusteringar ofta görs i ett så stort projekt. Införandet av AProfit-portalen skedde först genom att säkerställa funktionaliteten i lösningen med hjälp av Proof-of-Concept-metoden och noggranna definitioner utifrån Hillas behov. Koncernen har ett brett utbud av både pappers- och digitala produkter inom ett brett geografiskt område, så ingen paketlösning hade kunnat möta Hilla Groups behov", säger teknisk projektledararen Jyri Vanninen på Anygraaf.

"Introduktionen underlättades av det faktum att AProfit-portalen förlitar sig på de befintliga AProfit-strukturerna i Hilla Groups alla kärntidningar. Projektet gav givetvis också möjlighet att göra strukturerna ännu mer lik modern konstruktion."

"Projektet fortsätter i en anda av ständig utveckling och vi tror att vår lösning kommer att tjäna Hilla under lång tid framöver, även om verksamhetsmiljön ständigt förändras," säger Vanninen.

Ägare av AProfit-portalprojektet på Hilla Group har varit Kirsi Kela, försäljningsdirektör för företagsförsäljning.

"Projektet har gått framåt inom några månader från definitionsfasen till implementering och snabb implementering. Vårt systemprojekt som helhet har varit enormt och i dess olika faser har det varit viktigt att ta hänsyn till situationen även inom andra delar av projektet. Ömsesidigt beroende har också definierat projektets framsteg. Våra önskemål och behov har lyssnats till och vi har strävat efter att implementera dem så flexibelt som möjligt", säger Kirsi Kela.

"När projektet fortsätter och under våren går mot kontinuerlig utveckling, är vi redo att hjälpa Anygraaf att utveckla en ännu bättre produkt. Under ledning av vår projektledare Joachim Kåla sätter vi ihop ett internt utvecklingsteam på Hilla Group, som regelbundet kommunicerar med Anygraafs utvecklingsteam."

Mera information:

• Projektansvarig Jyri Vanninen, Anygraaf, jyri.vanninen(at)anygraaf.fi, tel. 0500 422 342

• Försäljningschef företagsförsäljning Kirsi Kela, Hilla Group, kirsi.kela(at)hillagroup.fi