Visste du att RSS-flöden kan samlas i egen vy i Neo? I vyn kan en eller flera publicisters informationer och nyheter följas.

I RSS-flödet visas rubrik och koncentrerad text i senaste flödet. Genom att klicka på rubriken eller texten kan hela texten öppnas på avsändarens hemsida.

Flöden erbjuds av bland andra kommuner och städer. De största städerma erbjuder till exempel flöden om innehåll på hemsidan, information från branscher och affärsverk, föredragningslistor och information från räddningsverk och trafikverk.

Motsvarande flöden publiceras också av statsförvaltningen, som t ex riksdagen. Riksdagen förmedlar flöden om regeringens propositioner, utskottsbetänkanden, skrivelser och svar och information från riksdag och utskott.

Genom att samla flöden på en plats minskas antalet nättjänster som behöver följas, vilket i sin tur minskar belastningen under arbetsdagen.

Fråga mera om RSS-flöde i Neo av din egen huvudanvändare eller oss.

Närmare upplysningar:

i Sverige: – Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
­­i Finland: Projektchef Jyri Vanninen, Anygraaf Oy,tel. +358 500 422 342, jyri.vanninen(at)anygraaf.fi