Innehållshanteringssystemet för webben (Web CMS) är Anygraafs NeoDirect. Huvudparten av det redaktionella innehållet produceras i webbaserade verktyget eNeo.

Mitt i har ändrat layouten på webben och tillfört nya funktioner som gör sajterna mera lokala och relevanta för läsarna. Läsarna kan nu välja områden och ämnen som de är extra intresserade av och därmed se artiklar som är riktade till dem. Sajterna har dessutom oändlig rullning (infinite scroll) som automatiskt lägger till nästa sida, vilket sparar användare från en hel sidladdning

Mitt i använder Anygraafs Neo, eNeo, Aprofit, Planner och plug-in för InDesign för alla sina tryckta tidningar som delas ut gratis en gång i veckan i Stockholm och Göteborg. I Stockholmsområdet delas 31 tidningar ut och i Göteborgsområdet fem tidningar. Den totala upplagan är över 1,2 miljon exemplar.

Mitt i har kunnat automatisera printproduktionen med hjälp av Anygraafs system. Mitt i producerar 36 publikationer med tillhörande editioner.

Närmare upplysningar:

Biträdande chefredaktör Jakob Larsson, jakob.larsson[at]mitti.se

Verkställande direktör Oscar Yngwe, oscar.yngwe[at]anygraaf.se