Norska LO Media förnyar sin e-tidning. Tanken med nyutvecklingen är att modernisera läsningen av e-tidningen och på så sätt öka användningen av tidningen.

Nyutvecklingen kommer att förbättra läsupplevelsen för e-tidningen, särskilt på mobilen, jämfört med den traditionella tidningen som ser ut som PDF.

Den nya e-tidningen stöder onlineannonsering. Den kan även använda betalvägg och push-notiser.

Dessutom ger e-tidningen journalister mer detaljerad information om hur e-tidningen används, det vill säga hur länge läsaren läser tidningen, vilka berättelser han eller hon gillar särskilt och på vilken enhet han eller hon kommer att läsa tidningen.

– Detta nya digitala magasin kan vi vara stolta över, utviklingsredaktør Steinar Grønbekk säger.

Läsaren ser alltid var han befinner sig i e-tidningen, alltså hur många nyheter som ännu inte har lästs.

Läsaren ser alltid var han befinner sig i e-tidningen, alltså hur många nyheter som ännu inte har lästs.

Läsaren ser alltid var han befinner sig i e-tidningen, alltså hur många nyheter som ännu inte har lästs.

För läsaren syns förändringen direkt på e-tidningens inledande sida. I stället för PDF-sidor kan läsaren läsa nyheterna på nätet och kan följa e-tidningens navigering var han än befinner sig i tidningen.

Antalet nyheter anges med bollarna under avdelningens namn.

Du kan flytta från en berättelse till en annan genom att navigera eller svajpa genom sidorna horisontellt, så att läsaren kan läsa de senaste berättelserna i tidningen från artikel till artiekl utan ansträngning. Samtidigt ser han hela tiden vart i tidningen man är på väg.

Nyutvecklingen kommer att förbättra läsupplevelsen för e-tidningen, särskilt på mobilen, jämfört med den traditionella tidningen som ser ut som PDF.

Nyutvecklingen kommer att förbättra läsupplevelsen för e-tidningen, särskilt på mobilen, jämfört med den traditionella tidningen som ser ut som PDF.

LO Medias e-tidning implementeras med Anygraafs NeoDirect. Nyhetssidorna produceras av det redaktionella systemet Neo.

Den nya e-tidningen används redan på LO-Aktuel.

Efter pilotprojektet kommer en ny e-tidning att introduceras i samtliga 15 LO Media-tidningar.

Även LO Media-webbplatsen har implementerats med NeoDirect. De ger användaren de senaste nyheterna mellan publiceringen av en e-tidning och tryckta nummer. Du hittar LO-Aktuels hemsida här.

LO Media är en stiftelse som ägs av LO och LO’s 25 fackförbund som har tillsammans har 970 000 medlemmar.

LO Media ger ut 15 magasin på papper och 4 webbpublikationer på uppdrag av LO och fackförbund i privat och statlig sektor.

Publikationerna vänder sig mot anställda i allt från statligförvaltning, universitet, barnomsorg och transport, till anställda inom handel, service, industri och energi.

Fagforbundet, som organiserar anställda i kommunal sektor, har en självständig redaktion som ger ut deras publikationer, men de utnyttjar LO Medias redaktionella system.

LO Media har totalt 75 anställda var av ca 65 redaktionella.

Mer information:
• Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
• Utviklingsredaktør Steinar Grønbekk , LO Media, steinar.gronbekk@lomedia.no, +47 481 51 775