En ny version av Anygraafs e-tidning lanserades i november.

I den nya versionen kan du lyssna på artiklarna i e-tidningen.

Maskinläsningen fungerar i datorn, mobiltelefonen och surfplattan. Du kan välja vilken berättelse du vill lyssna på och maskinen läser berättelsen.

Lyssningsfunktionen gör det möjligt för läsaren att lyssna på dagens tidning till exempel i bilen, bussen eller under morgonbestyren.

I den nya e-tidningen kan också enskilda artiklar öppnas för läsning som nätversion.

Artikeln öppnas på nätsidan när du klickar på den i e-tidningen. Detta gör det lättare att kommentera och dela nyheter. Om det till exempel finns videor eller ytterligare bilder i nätversionen av artikeln kan du titta på dem samtidigt. Du kan när som helst återvända till e-tidningen – till den punkt i tidningen från vilken du öppnade artikeln. Funktionen är tillgänglig när tidningens webbplats har producerats i NeoDirect.

Vid sidan av de nya funktionerna har de traditionella sätten att använda e-tidningen bevarats: den kan fortfarande läsas som en traditionell e-tidning, sida för sida eller per uppslag.

Den förnyade e-tidningen används redan av bl a tidningarna Ruovesi-lehti och Vakka-Suomen Sanomat i Finland.

Du kan prova funktionen på svenska och norska i vår demo-tidning här eller kontakta i Sverige Oscar Yngwe.

Härnest introduceras maskinläsning på nätsidor

Inom kort kommer lyssningsfunktionen att implementeras i nättjänster som förverkligas med NeoDirect.

På webben kan maskinläsningen kopplas till enskilda artiklar eller hela innehållet. Då kan läsaren lyssna på till exempel alla artiklar på första sidan, senaste nyheterna eller artiklar från någon särskild sektion, som sporten.

Egenskapen gör att innehållet i traditionella tidningar enkelt kan konsumeras även i ljudformat utan att redaktionen behöver spela in separat lästa versioner av artiklarna. Detta förbättrar tillgängligheten till innehållet och skapar mångsidiga möjligheter att följa nyheter.

Förutom svenska fungerar maskinläsningen på bland annat norska, finska och engelska.

Tilläggsuppgifter

i Sverige: Verkställande direktör Oscar Yngwe +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland: Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tfn +358 500 202 278, matti.natunen (at) anygraaf.fi
Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tfn +358 400 617 562, janne.ahramo (at) anygraaf.fi