Mediabranschens forskningsstifelse har beviljat Tammerfors universitet ca 22 000 euro för att utveckla dataanalytikverktyget Polyfonimätaren.

Idén med mätaren, som är avsedd för finländska mediahus, är att på basen av innehåll som producerats vid redaktionerna analysera regionala fördelningar, val av intervjuobjekt och synlighet som olika partier har fått med stöd av innehållets metadata och teknologin för naturlig språkbehandling (NPL).

Målsättningen med verktyget är att bistå redaktionerna med att lättare identifiera innehållets täckningsområden och på så sätt göra journalistiken mera polyfonisk. Mätaren är i pilotanvändning vid Kaleva Media och nyhetsbyrån STT.

Utvecklingen av polyfonmätaren är en del av redaktören och forskaren Matleena Ylikoskis doktorandforskning. En forskningsgrupp under ledning av biträdande professor i journalistik Laura Ahva bidrar till arbetet.

I projektet förenas forskningen i kvalitativ journalistik vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikation vid Tammerfors universitet och informationsteknologiska forskningen som grundar sig på naturlig språkbehandling.

Projektet har också egen ledningsgrupp bestående av sakkunniga. Anygraaf representeras i ledningsgruppen som journalistisk sakkunnig Silja Tenhunen.

Demoversion av dataanalytikverktyget finns redan. Den har utvecklats tillsammans med Yleisradio och STT.

Polyfoni i medier mäts för närvarande av bl a svenska Prognosis-företagets algoritm, vars robot har räknat mans- och kvinnonamn i svenska nätpublikationer sedan våren 2015.

Motsvarande kalkyl har i Finland gjorts sedan december 2015. För närvarande räknar roboten namn i 19 tidningar och nyheter från Yle med fem minuters mellanrum.