Visste du att innehållshanteringssysttemet Neo, annonshanteringssystemet AProfit och upplagesystemet CProfit nu också kan användas direkt i webbläsaren?

Systemen som fungerar i webbläsaren är tillgängliga alltid när användaren har tillgång till internet. Programmen anpassar sig också bättre än tidigare till skärmstorleken hos användaren.

Nya egenskaper är t ex:

• Neos händelse- och artikelkalendrar, som kan användas för att t ex planera veckans nyhetsämnen, följa artiklar som skrivs och som publiceringskalender för nätet och sociala medier.

• Neos automatiska tesaurus, som kan användas för bl a innehållsrekommendationer för nätsidor, inriktning av reklam och innehållsstatistik. Automatiken analyserar artikelns innehåll och erbjuder lämpliga begrepp på finska eller svenska.

• Neos automatiska layoutval, som underlättar produktionen av den tryckta tidningen om planerad redigering används. Layoutvalet söker lämplig geometri för artikeln bl a på basen av längd och antalet bilder.

• Automatisk längdanpassning av för långa eller korta artiklar när planerad redigering används.

• AProfits förnyade självbetjäningsgränssnitt med vilket läsarna kan boka, göra och betala småannonser till önskad tidning på önskat datum.

• AProfits nya, visualiserade rapporter som ger bättre översikter av nyckeltal i försäljningen.

• CProfits funktioner som kan användas i webbläsaren.

Om du vill se användningen i webbläsare, boka demo på adressen sales(at)anygraaf.fi. På en timme visar vi hur önskat program fungerar i webbläsaren och nya egenskaper i systemen.

Närmare upplysningar:
i Sverige: – Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se

i Finland: – Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tel. +358 400 617 562, janne.ahramo(at)anygraaf.fi
– Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tel. +358 500 202 278, matti.natunen(at)anygraaf.fi