Till nätsidor som förverkligas med NeoDirect kan nu säljas läsrätt för en dag till innehåll som är avsett för prenumeranter.

Läsare som köper läsrätt för en dag kan läsa innehåll i tidningens nättjänster och e-tidningen till prenumerationsdagens slut och kommande 24 timmar. Efter det avslutas läsrätten automatiskt men prenumerantens uppgifter lagras hos tidningen för till exempel fortsatta erbjudanden.

Prenumerationen betalas i nätet direkt i nätbank eller med kreditkort.

Underlättar köp och fortsatt marknadsföring

Målet med en dags läsrätt är att erbjuda läsaren ett enkelt sätt att betala för innehåll när en endskild artikel som är avsedd för prenumeranter intresserar.

Läsrätten för ett dygn ger också tillgång till annat avgiftsbelagt innehåll vilket gör det lätt att testa tjänster som är avsedd för prenumeranter.

När tidningen tar i bruk en dags läsrätt läggs prenumerationsalternativet till i ”Prenumeration” i nättjänsten.

Läsrätt kan också marknadsföras för enskilda artiklar när läsaren via länk i sociala medier öppnar artikel som förutsätter pernumeration.

Tidningen kan själv bestämma prenumerationens pris.

På NeoDirect-sidor är köpet av läsrätt kopplat till prenumerationssystemet CProfit.

Närmare upplysningar
i Sverige:
Verkställande direktör Oscar Yngwe, tel. +467 616 34233, oscar.yngwe (at) anygraaf.se
i Finland:
– Försäljningschef Matti Natunen, Anygraaf Oy, tel. +358 500 202 278, matti.natunen(at)anygraaf.fi
– Systemförsäljning Janne Ahramo, Anygraaf Oy, tel. +358 400 617 562, janne.ahramo(at)anygraaf.fi